Zpět

Lord Tesian

Velevážený občan města Erilianu, moudrý rektor Univerzity magických věd, jeden z jedenácti členů Velké rady čarodějů a zároveň Kiařin poručník a opatrovník. Díky svým diplomatickým jednáním s mocnými erilianskými rody, které jsou již celá staletí ve při, se mu podařilo dosáhnout alespoň částečného příměří mezi rody a vysloužil si tak Řád Stříbrného jehlanu. Nikoho ani nenapadne tropit si žerty z jeho menšího vzrůstu, protože lord Tesian znamená pro město čarodějů skutečně hodně.

Druhy díl
Třetí díl